Dossierhouder BCT

De Dossierhouder BCT geeft zogenaamde smartcards uit voor gebruik met de Boordcomputer Taxi (BCT).

Op deze boordcomputerkaarten staan certificaten uit de hiërarchie van de Public Key Infrastructure van de overheid (PKIoverheid). De boordcomputerkaarten zijn nodig om toegang te krijgen tot de Boordcomputer Taxi en om de door de BCT verzamelde gegevens van een elektronische handtekening te voorzien.

De Dossierhouder BCT is geen zelfstandige Certificate Service Provider (CSP) onder PKIoverheid, maar maakt deel uit van de centrale CSP binnen het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Meer informatie over deze CSP, waaronder ook de (sub)rootcertificaten en CRL’s, vindt u hier. Als onderdeel van de CSP van het ministerie is de Dossierhouder gecertificeerd tegen het ETSI EN 319 411-2 en ETSI EN 319 411-1 normenkader.

Op de uitgifte en het gebruik van de kaarten zijn zowel rechten als plichten van toepassing. Zo kan bijvoorbeeld de Chauffeurskaart alleen worden aangevraagd door een taxichauffeur die aan bepaalde eisen voldoet. De volgende informatie over de uitgifte en het gebruik van de boordcomputerkaarten is beschikbaar:

Door de Dossierhouder BCT worden twee soorten kaarten uitgegeven. Dit zijn boordcomputerkaarten en systeemkaarten. De boordcomputerkaarten worden gebruikt door de verschillende gebruikers van de boordcomputer, terwijl de systeemkaart door het apparaat zelf wordt gebruikt. De certificaten op beide soorten kaarten kennen hun eigen hiërarchie, waarvan de volgende informatie beschikbaar is:

Boordcomputerkaarten CA

Systeemkaarten CA

Responsible Disclosure
Ontdekt u een zwakke plek in een van de ict-systemen van het Ministerie van Infrastructuur. Laat het eerst ons weten vóórdat u dit aan de buitenwereld kenbaar maakt. We kunnen dan eerst maatregelen treffen. Deze werkwijze noemen we 'responsible disclosure'.

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu maakt hiervoor gebruik van de voorzieningen beschreven op Rijksoverheid.nl. Kijk voor meer informatie hoe u bijvoorbeeld een melding kunt doen en de verdere voorwaarden op de pagina 'Responsible Disclosure' van Rijksoverheid.nl.